Καταφύγια Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδος

Βουνό: Αράκυνθος
Τοποθεσία: Γρεβενό
Ονομασία:
Υψόμετρο: 982
Κρεββάτια: 10
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ο.Χ.Σ. Μεσολογγίου τηλ. 26310-25503

Βουνό: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πιτιμάλικο
Ονομασία: Α. Τζάρτζανος
Υψόμετρο: 1930
Κρεββάτια: 60
Παρατηρήσεις: Τηλ. 22650-62195
Πληροφορίες: Τηλ. 22650-28577 & 6974824456

Βουνό: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Μετερίζια
Ονομασία:
Υψόμετρο: 2020
Κρεββάτια: 18
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Π.Ο.Α. τηλ. 210-8218401

Βουνό: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λάκκα Καρβούνη
Ονομασία: Γ. Περδίκης
Υψόμετρο: 1750
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Π.Ο.Α. τηλ. 210-8218401

Βουνό: Καλιακούδα
Τοποθεσία: Λακκώματα
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1450
Κρεββάτια: 20
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου τηλ. 22370-23051

Βουνό: Καλλίδρομο
Τοποθεσία: Νεβρόπολη
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1030
Κρεββάτια: 50
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ο.Φ.Υ. Λαμίας τηλ. 22310-22371

Βουνό: Κιθαιρώνας
Τοποθεσία: Πέταλο
Ονομασία: Ε. Τσάκος
Υψόμετρο: 1090
Κρεββάτια: 25
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας τηλ. 210-5545430

Βουνό: Κιθαιρώνας
Τοποθεσία: Προφ. Ηλίας
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1400
Κρεββάτια: 9
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας τηλ. 210-5545430

Βουνό: Οίτη
Τοποθεσία: Άνω Παύλιανη
Ονομασία:
Υψόμετρο: 1100
Κρεββάτια: 36
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Φ.Ο.Α. Φοίβος τηλ. 210-5223669

Βουνό: Οίτη
Τοποθεσία: Τράπεζα
Ονομασία: Γ. Μωϋσίδης
Υψόμετρο: 1720
Κρεββάτια: 24
Παρατηρήσεις:
Πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Λαμίας τηλ. 22310-26786

(πηγή www.eooa.gr)


Εκτύπωση   Email