Αναρ/κά Πεδία Όθρυος

Χάρτης Μαγνησίας

Αναρριχητικά Πεδία Κωφών και Ανάβρας

map1

 

Αναρριχητικό πεδίο Κωφών, Tομέας A’

Αναρριχητικό πεδίο Κωφών, Tομέας Β’

Αναρριχητικό πεδίο Ανάβρας, Tομέας Γ'