Γ.Σ. & ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 04-05-2011 και σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 & 19 του καταστατικού του, τη σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και τη διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του συλλόγου. Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 18-05-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού (θέση Πλατάνια).

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης: 1. Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός, 2. Διαχειριστικός έλεγχος – Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, 3. Προυπολογισμός του επόμενου έτους, 4. Συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων, 5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, 6. Ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.

Α. Συμμετοχή στη Γ.Σ. & δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΑ τα εγγεγραμμένα μέλη που είναι οικονομικώς ενημερωμένα για το 2011.

Β. Έγγραφη αίτηση για τις υποψήφιες θέσεις των οργάνων του συλλόγου θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 16-5-2011. (Υπεύθυνος για τη παραλαβή των αιτήσεων & για πληροφορίες ορίστηκε ο κ. Χρ. Ζαβός τηλ. 698.98.22066).

Για τον Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

Ο Πρόεδρος – Η Γ. Γραμματέας
Εκτύπωση   Email